Uppdaterade riktlinjer angående covid-19 till elever och vårdnadshavare

Uppdaterade riktlinjer angående covid-19 för att minska smittorisken. Det är fortfarande mycket viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning av coronavirus. Som vårdnadshavare tar du ansvar genom att fortsätta följa kommunens riktlinjer för när eleven ska stanna hemma.

Riktlinjerna har nu uppdaterats enligt Folkhälsomyndighetens senaste råd. Folkhälsomyndigheten informerar om att de vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn och unga än hos vuxna.

Tidigare utskickade riktlinjer gäller, men har uppdaterats enligt Folkhälsomyndighetens råd, med följande punkter:

 • Elever rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I Blekinge är
  testning i nuläget enbart möjligt för ungdomar från 16 år och uppåt.
 • Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan eleven återgå till
  skolan om det gått minst sju dygn sedan de första symtomen kom, detta gäller oberoende om testning har
  utförts eller inte.
 • Eleven ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge som han/hon känner sig sjuk och man ska
  vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till skolan. Om eleven, efter de sju dygnen, känner
  sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan han/hon gå tillbaka till skolan.
 • Lindriga och tillfälliga symtom hos en i övrigt pigg och opåverkad elev, som till exempel lätt snuva efter
  utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig
  covid-19. Eleven ska då kunna gå i skolan.
 •  Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan vara på skolan som vanligt. I hushåll
  där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare
  som är sjuka ska inte lämna eller hämta eleven i skolan.

Det är viktigt att du känner till riktlinjerna för att tillsammans kunna stoppa kan vi stoppa coronaviruset. Tack för allt
du gör som bidrar till det.

Folkhälsomyndighetens information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Tomas Ringberg
Förvaltningschef