Hus D

Naturvetenskapliga ämnen behövde mera plats och ändamålsenliga salar för laborationer. Därför byggdes hus D 1959. Detta hus byggdes om 1995 och renoverades 2015. Här finns Naturvetenskapsprogrammet, vaktmästeri, IT-tekniker, administration och elevstöd.