Reseersättning vid APL

Eleven får busskort/bussbiljetter för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen om avståndet från hemmet till arbetsplatsen överstiger 6 kilometer. Bil får endast användas i undantagsfall eller där det saknas bussförbindelser. Efter varje APL/praktikperiod lämnar eleven blanketten ifylld till sin APL-ansvarige. 

Regler för reseersättning vid APL

Vid APL, arbetsplatsförlagt lärande, ansvarar APL-ansvarig för att korrekta uppgifter lämnas.

Eleven får busskort/bussbiljetter för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen om avståndet från hemmet till arbetsplatsen överstiger 6 kilometer. Om annat färdmedel måste användas är ersättningen:
• 0,90 kronor/kilometer med moped/MC/A-traktor
• 1,85 kronor/kilometer med bil

I första hand ska buss och busskort användas, eleven kontaktar receptionen, för att få busskort under praktiktiden eller eventuell uppgradering (Gymnasienämndens beslut 101213 GY§82).
Busskortet gäller mellan klockan 5–19 under skoldagar. Bil får endast användas i undantagsfall eller där det saknas bussförbindelser.

Efter varje APL, praktikperiod, lämnar eleven blanketten ifylld till sin APL-ansvarig med elevens namn, adress, kontouppgifter samt företag och ort där praktiken skett samt praktiktid (till exempel 2/2-4/3). APL-ansvarig kontrollerar närvaron och intygar riktigheten i ansökan, innan den lämnas till administrationen för handläggning. Samtliga ersättningar utgår från antalet närvarodagar och utbetalas i efterskott till vårdnadshavare eller elev beroende på om eleven är myndig eller inte. Utbetalning sker via bank. Eleven måste fylla i vilken bank det gäller till exempel Sparbanken i Karlshamn, Clearing- och kontonummer.

Ersättning för resor utbetalas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.