Erasmus+

I september 2019 startade Vägga Gymnasieskola ett Erasmus internationellt projekt.  Under två års-tid kommer lärare och elever från vår skola att åka till fem länder (Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och Grekland) och träffa partner skolornas representanter och deras elever. I projektets avslutande fas, som blir till våren 2021, kommer alla deltagare till oss, i Karlshamn.

Projektets ansvarig rektor: Nils Andersson

Projektets samordnare: Christina Bartalis

Ekonomiansvarig: Maria Borras

Projektets team: Christina Bartalis, Maria Borras, Christina Karlsson, Ulf Andersson, Henrik Zetterqvist, Niclas Wahlgren och Johan Burman.