Elevskåp

Du har under din studietid här hos oss tillgång till ett elevskåp för förvaring av skolmaterial och personliga föremål. Skåpen är skolans egendom och du ansvarar för att skåpet används som det är avsett. Skolledningen har en allmän befogenhet att kontrollera om skåpet används på rätt sätt. Om skolledningen anser sig ha anledning att öppna ditt skåp ska det ske i din eller i vittnes närvaro.

Under idrottslektioner i Väggahallen kan du låna ett omklädningsskåp som finns i korridoren. Du får själv ta med hänglås att använda vid dessa tillfällen. Observera att skåpen bara får användas under idrottslektionen och kommer att öppnas och tömmas när skolveckan är över.

Skolan har möjlighet att låta lokalerna genomsökas av polis och narkotikahundar efter skoltid.

Skolan ansvarar inte för dina tillhörigheter och ersätter dig inte vid en eventuell stöld, vare sig eleven förvarar sina saker i skåp eller i omklädningsrum. Du är ansvarig för allt som förvaras i ditt skåp.