El och energi

El- och energiprogrammet är ett yrkes­program som ­vänder sig till dig som vill arbeta med el­installationer och ­energi-, miljö- och vatten­teknik. I Karlshamn med ­omnejd finns det ett stort ­antal ­industrier och ­företag som arbetar med el och ­energi.

Du som gått El- och energiprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta ­studera inom yrkeshögskolan eller hög­skola. Du kan välja grundläggande högskolebehörighet på El- och energiprogrammet utan utökad studietid.

El- och energibranschen är en starkt växande bransch där jobbmöjligheterna är stora och yrkena är många. Inriktningen Elteknik kan leda till allt från yrken som elektriker inom elinstallation/energiföretag och industri till hissmontör och larmtekniker.
Väljer du Energiteknik är servicetekniker, drifttekniker inom energiföretag och elnät eller industri exempel på yrken.

TEKNIKCOLLEGE – ett kompetens­centra, där kommuner, skola och företag samverkar, för att öka attraktionskraften och kvalitén på de utbildningar som är berörda.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av din utbildning. Det är då du utvecklar dina yrkes­kunskaper och får en yrkesidentitet, samtidigt som du blir en del av en gemenskap på en arbetsplats. På EE ingår det 15 APL-veckor fördelade under årskurs 2 och 3.

Inriktningar EE

Elteknik

Du får lära dig att arbeta med installation och underhåll av elektrisk utrustning med hjälp av ritningar och anvisningar. Du installerar ­el-teleteknisk utrustning och drar ledningar inom bostäder, kontor, handel och industrier. Inriktningen ger teori­kunskaper för auktorisation B.

Energiteknik

Du lär dig om drift- och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik. Inriktningen ger teorikunskaper för auktorisation B.

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelse för grundläggande högskolebehörighet. Kurserna i poängplanen kan därför behövas bytas ut eller byta årskurs. Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.