Yrkesintroduktion

För dig som saknar betyg för behörighet till yrkesprogram.

Utbildningen är yrkesinriktad och kan leda till studier på ett yrkesprogram eller underlätta etablering på arbetsmarknaden. Inom yrkesintroduktion kombineras studier med praktik, i vissa fall kan heltidspraktik ­förekomma. Utbildningen får ­planeras för längre tid än ett år.