Barn och fritid

Barn och fritidsprogrammet är programmet för dig som gillar människor och ledarskap! Människor i alla åldrar, alla nationaliteter och med olika förutsättningar.

Du ska vara nyfiken på att kommunicera, på att vara ledare och på att utveckla och stötta människor i olika situationer. Detta läser du i våra intressanta kurser som till exempel Kommunikation och Pedagogiskt ledarskap.

Varje vecka träffas alla elever som går på BF och arbetar gemensamt med något temaområde, lyssnar på en föreläsare eller redovisar för varandra. Detta gör vi för att hjälpa varandra att utvecklas genom olika utmaningar.

Inriktning och yrkesutgångar BF

Pedagogiskt och socialt arbete

I denna inriktning lär du dig vad pedagogiskt- och socialt arbete innebär. Vad man gör och hur man arbetar inom dessa verksamheter. Du är ute på APL där du arbetar som ledare, du måste kommunicera, ta initiativ och samarbete med de som finns i verksamheterna; barn, ungdomar och vuxna.

Under åk 2 väljer du en av tre våra tre yrkesutgångar; Barnskötare, Elevassistent eller Väktare som du får som examen.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

En viktig del av din utbildning är att vara ute på APL. Du är ute, totalt 17 veckor, inom olika pedagogiska och sociala verksamheter. Här utvecklar du dina yrkeskunskaper, blir bättre på att kommunicera, ta initiativ och blir skickligare i att bemöta människor på olika sätt. Du skaffar dig en yrkesidentitet!

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.