Barn och fritid

På Barn och fritidsprogrammet kan du utbilda dig till barnskötare, väktare och elevassistent.

Programmet är till för dig som gillar människor. Människor i alla åldrar, och alla nationaliteter, alla med olika förutsättningar.

Du ska vara nyfiken på kommunikation, på ledarskap, på att stötta och utveckla människor i olika situationer. Detta läser du i våra intressanta kurser som exempelvis Kommunikation och Pedagogiskt ledarskap.

På BF varierar vi arbetssättet och du får ­arbeta både enskilt och i grupp. Du får öva på dina ledar­egenskaper och träffa människor från olika verksamheter. Du lär dig att ­samarbeta, och att ta egna ­initiativ och eget ansvar.

Hos oss på Vägga träffar du elever från hela Barn- och fritidsprogrammet varje vecka. Vi har gemensamma lektioner där vi arbetar med olika teman, hjälper varandra att utvecklas med olika utmaningar.

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, människors behov, sociala frågor och hur vi bemöter människor i olika situationer.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

En viktig del av din utbildning är att vara ute på APL. Du är ute, totalt 15 veckor, på olika verksamheter inom programmets yrkesområden. Här utvecklar du dina yrkeskunskaper, blir bättre på att kommunicera, ta initiativ och blir skickligare i att bemöta människor på olika sätt. Du skaffar dig en yrkesidentitet.

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelse för grundläggande högskolebehörighet. Kurserna i poängplanen kan därför behövas bytas ut eller byta årskurs. Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.