Detta gäller på skolan

Skolan är inte allmän – eller offentlig plats. Det är skolans rektor som beslutar vem som får vistas på skolan. Det är också rektor som ansvarar för ordningen på skolan.

Skolans regler gäller hela skolans område och alla besökare måste anmäla sig i skolans reception och meddela sitt ärende.

 

Krisledningsgrupp

På Väggaskolan finns en krisledningsgrupp. Denna har till uppgift att hantera och leda skolan i händelse av svåra och krisartade incidenter och olyckshändelser som drabbar hela skolan, delar av skolan eller enskild person, elev/ personal. Krispärm – med olika handlingsplaner- har personalen tillgång till. Mer information kan varje elev få av sin mentor. Krisledningsgruppen leds av rektor Nils Andersson.

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Vägga gymnasieskola har sammanställt en kortversion av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling, som finns tillgänglig under relaterade dokument. Varje skolenhet har upprättat en Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling som alla ska ta del av och aktivt arbeta efter. Vi har rutiner för hur vi agerar om någon blir utsatt för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Vill du veta mer om detta, kontakta ansvarig rektor.

Rökning och droger

Rökning inom skolans område är förbjudet, se Vägga gymnasieskolas Ordningsregler.

Skolan är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Om en elev eller personal uppträder påverkad ska rektor/chef omedelbart meddelas. Rektor/chef har sedan ansvar för vidare åtgärder.

Karlshamns kommuns Handlingsplan mot ANDT – alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak, se under relaterade dokument.

 

Inom hela skolområdet råder rökförbud!

3