Detta gäller på skolans område

3
Skolan är inte allmän – eller offentlig plats. Det är skolans rektor som beslutar vem som får vistas på skolan. Det är också rektor som ansvarar för ordningen på skolan.

Skolans regler gäller hela skolans område och alla besökare måste anmäla sig i skolans reception och meddela sitt ärende. Inom hela skolområdet råder rökförbud!