Naturvetenskap

­

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger dig en bred högskoleförberedelse. När du ­väljer NA på Vägga Gymnasie­skola får du en utbildning med både bredd och djup.

Programmet passar för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen lägger ­grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och ­teknik. Programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. Du läser även moderna språk som en naturlig del av utbildningen.

Utbildningen består till stora ­delar av fältstudier, experiment och ­laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör, tillsammans med matematik, karaktären på programmet. På Vägga har vi nära till naturen och Östersjön, vilket ger stora möjligheter till exkursioner utomhus.

Utbildningen ökar ditt ansvars­tagande och förbättrar din samarbets­förmåga samt stimulerar dig till att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

På Vägga försöker vi på NA att ­bjuda in flera gästföreläsare varje läsår. Kontakter med högskolor, universitet och näringsliv är självklara.

Efter gymnasiet

Genom att gå NA på Vägga får du den bredaste behörigheten till fortsatta studier och kan därför söka vidare till de allra flesta utbildningar på högskola och universitet.

Inriktningar NA

Naturvetenskap

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger fördjupning inom geografi, biologi och samhällskunskap.

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.