Skolmat

Varje dag lagar Restaurang Måsen god och välsmakande mat till över ettusen elever och lärare.

Restaurangen är belägen i E-huset och har utsikt över Väggaviken, dagar med vackert väder kan du se ända till Hanö. Menyn är varierad och det finns alltid minst två rätter att välja på, varav en vegetarisk.

Restaurang Måsen kan vissa dagar ändra innehållet i menyn vilket innebär att du som elev på Vägga Gymnasieskola bäst kan se aktuell meny på Learn (Elev Vägga och under Nyheter).

Specialkost

Vid behov av specialkost/anpassad kost lämnas ett ansökan/kostintyg till köket. Ansökan lämnas via Karlshamns kommuns e-tjänst.  
Tänk på att ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Information om ansökan om specialkost/anpassad kost
Via ovanstående länk kan du anmäla behov av anpassad kost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver anpassad kost av andra skäl.

Viktig information angående anpassad kost vid födoämnesöverkänslighet/allergi, eller övrig information om kosten.

Anpassad kost ska erbjudas vid medicinska skäl. En medicinsk bedömning ska ligga till grund för anpassad kost som handlar om överkänslighet/allergi eller behov av anpassad kost pga diagnos. Ett önskemål om anpassad kost måste styrkas med ett intyg från behandlande läkare eller dietist.

Det råder förbud mot alla typer av jordnötter, nötter, mandel och sesamfrö i våra lokaler, dock använder vi vissa livsmedel med märkningen “kan innehålla spår av” dessa allergener. Vi serverar aldrig skaldjur, fet fisk från Östersjön eller glutamat. Tänk på att även om vi har dessa restriktioner behöver samtliga matallergier och överkänsligheter alltid registreras.

Du ska inte använda e-tjänsten om:
Du enbart ska anmäla in önskemål om vegetarisk mat, vegetarisk + fisk eller mat fri från fläskkött. För dessa kosttyper krävs inget kostintyg eftersom vi varje dag serverar ett vegetariskt alternativt.

Matersättning vid praktik (APL Arbetsplatsförlagt lärande)

Eleverna ska i första hand äta på Vägga Gymnasieskola, i andra hand på någon annan skola, servicehus eller liknande i kommunen. Om detta inte är möjligt är eleven berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt.

Eleven är berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt. Maximal ersättning utgår med skattelagstiftningens belopp för värdet av fri lunch. Uppvisas inte kvitto utgår matersättning med ett schablonbelopp om 45 kronor/dag. Detta gäller när det inte finns möjlighet för eleven att äta på en närbelägen skola eller personalrestaurang. När eleven tar matsäck med sig, utgår matersättning med 45 kronor/dag (Gymnasienämndens beslut 101213 GY§82).

Eleven fyller i blanketten Matersättning.

APL-ansvarig ser till att korrekta uppgifter lämnas i blanketten och att skollunchen avbeställs senast två veckor före APL-perioden. I annat fall får programmet betala skolans extra kostnader. APL-ansvarig kontaktar skola eller servicehus i närheten av APL-platsen i förväg. APL-ansvarig kontrollerar närvaron och intygar riktigheten i ansökan, innan den lämnas till administrationen för handläggning.

All ersättning betalas ut i efterhand. Utbetalning sker via bank.

Det är viktigt att det framgår i blanketten vilken elev det gäller, praktiktid (till exempel 2/2-4/3), antal närvarodagar och vilken bank det gäller följt av clearingnummer och kontonummer.

Ersättning för mat utbetalas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.