Skolmat

Varje dag lagar Restaurang Måsen god och välsmakande mat till över ettusen elever och lärare.

Restaurangen är belägen i E-huset och har utsikt över Väggaviken, dagar med vackert väder kan du se ända till Hanö. Menyn är varierad och det finns alltid minst två rätter att välja på, varav en vegetarisk.

Genom att ladda ner gratisappen AivoMenu till din smartphone kan du få matsedlar med näringsinnehåll för skola i Karlshamns kommun direkt i mobilen.

Restaurang Måsen kan vissa dagar ändra innehållet i menyn vilket innebär att du som elev på Vägga Gymnasieskola bäst kan se aktuell meny på Kortonline (Elev Vägga och under Nyheter).

Specialkost

Vid behov av specialkost lämnas ett kostintyg till köket. Kostintyget skickas till samtliga elever som börjar i årskurs 1 och finns även att ladda ner konstintyg här eller hämta på KORtonline.

Det råder förbud mot alla typer av jordnötter, nötter, mandel och sesamfrö i våra lokaler, dock använder vi vissa livsmedel med märkningen “kan innehålla spår av” dessa allergener. Vi serverar aldrig skaldjur, fet fisk från Östersjön eller glutamat.

Matersättning vid praktik (APL Arbetsplatsförlagt lärande)

Eleverna ska i första hand äta på Vägga Gymnasieskola, i andra hand på någon annan skola, servicehus eller liknande i kommunen. Om detta inte är möjligt är eleven berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt.

Eleven är berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt. Maximal ersättning utgår med skattelagstiftningens belopp för värdet av fri lunch (2018/2019 är beloppet 87 kronor). Uppvisas inte kvitto utgår matersättning med ett schablonbelopp om 45 kronor/dag. Detta gäller när det inte finns möjlighet för eleven att äta på en närbelägen skola eller personalrestaurang. När eleven tar matsäck med sig, utgår matersättning med 45 kronor/dag (Gymnasienämndens beslut 101213 GY§82).

Eleven fyller i blanketten Matersättning.

APL-ansvarig ser till att korrekta uppgifter lämnas i blanketten och att skollunchen avbeställs senast två veckor före APL-perioden. I annat fall får programmet betala skolans extra kostnader. APL-ansvarig kontaktar skola eller servicehus i närheten av APL-platsen i förväg. APL-ansvarig kontrollerar närvaron och intygar riktigheten i ansökan, innan den lämnas till administrationen för handläggning.

All ersättning betalas ut i efterhand. Utbetalning sker via bank.

Det är viktigt att det framgår i blanketten vilken elev det gäller, praktiktid (till exempel 2/2-4/3), antal närvarodagar och vilken bank det gäller följt av clearingnummer och kontonummer.

Ersättning för mat utbetalas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.