Så funkar lärling

Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa din yrkesutbildning där hälften av din utbildningstid som lärling sker på en arbetsplats.

Under din lärlingstid har du en fot i yrkeslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen, möjlighet till högskolebehörighet och bygger nätverk med framtida arbetsgivare.

Du lär dig yrkesgrunderna i årskurs 1

På Vägga Gymnasieskola börjar du på ett av våra yrkesprogram för att i årskurs två eller tre bli gymnasielärling. Första året på yrkesprogrammet får du en bra grund i ditt kommande yrke så att du får ut så mycket som möjligt av din tid som lärling. I årskurs två eller tre har du sedan på de flesta yrkesprogram möjlighet att ansöka om att bli gymnasielärling.

Minst halva studietiden på lärlingsplatsen

Som lärling är du minst halva studietiden på din lärlingsplats. Du har en handledare på lärlingsplatsen som tillsammans med dig ansvarar för ditt lärande och yrkesmässiga utveckling. Din yrkeslärare på skolan säkerställer att du får de kunskaper och färdigheter som ingår i utbildningen. Du kommer under din lärlingstid vara på en eller flera lärlingsplatser för att du ska lära dig så mycket som möjligt om branschen och ditt kommande yrke.

1000 kronor extra i lärlingsersättning

När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform får du, utöver det vanliga studiebidraget, 1000 kronor per månad i lärlingsersättning. Detta måste du själv (tillsammans med vårdnadshavare) söka ersättningen via CSN.

Lärlingsutbildning passar den studiemotiverade och praktiska

Lärlingsutbildningen passar dig som är studiemotiverad och vill lära dig ett yrke praktiskt på en arbetsplats. Lärlingsutbildningen är krävande och du måste ta eget ansvar både för dina studier och vara mogen att vara ensam ung bland vuxna yrkesarbetande under en stor del av din utbildningstid. Det är också viktigt att följa arbetsplatsens arbetstider och regler.

Ansökan

Du söker in precis som vanligt till ett av våra yrkesprogram. Prata med din SYV och berätta att du är intresserad av att bli lärling. I årskurs två eller tre har du på de flesta yrkesprogram möjlighet att ansöka om att bli gymnasielärling. Antalet lärlingsplatser är helt beroende av om en lämplig och godkänd arbetsplats med handledare finns. Eventuellt urval görs på slutbetygen från grundskolan.