Skolsköterska

Skolsköterska

Annelie Jonsson

Skolsköterska

Telefon 0454-57 4188

E-mailadress anneli.johnsson@utb.karlshamn.se

Skolsköterska för Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.

Marlene Pattersson

Skolsköterska

Telefon 0454- 57 4189

E-mailadress marlene.patterson@utb.karlshamn.se

Skolsköterska för El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, Introduktionsprogrammen och programmen på Anpassad gymnasieskola.