Stipendier och donationsfonder

Välkommen att ansöka om stipendier vid Vägga gymnasieskola. Sista ansökningsdag är den 1 november.

Fonder, som förvaltas av Karlshamns kommun och som riktar sig särskilt till gymnasieelever eller nyblivna studenter, finns beskrivna nedan. Hälften av avkastningen delas ut till elever i årskurs 3 på våren då mentorerna nominerar kandidater. Den andra hälften delas ut genom ansökningsförfarande på hösten, ansök senast den 1 november. Ansökan sker på särskild blankett se under Relaterade dokument eller hämtas i receptionen.

Fonderna som man kan söka stipendier ur är följande:

Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskola. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond

Bidragsberättigade är skötsamma och medellösa elever, som har för avsikt att vidareutbilda sig inom textil- och konstfack.

Stiftelsen A Hellerströms donationsfond

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskolas tekniska linjer.

Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond

Bidragsberättigade är kvinnliga elever vid kommunens gymnasieskola.

Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond

Bidragsberättigade är elever inskrivna vid Vägga Gymnasieskola med pågående gymnasiala studier.

 

Din ansökan sänds till: Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar: Vägga Gymnasieskola, Maria Pettersson, telefon 0454-57 40 46.

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Beslut om utdelning sker senast 19 december.

Utdelningsansvarig: Utbildningsnämnden