Informationssökning och källkritik

En av skolbibliotekets kärnverksamheter är frågor relaterade till informationssökning och källkritik. I en allt mer digitaliserad värld och skola går ofta de båda praktikerna hand i hand. 

Informationssökning och källkritikfrågorna lyfts även fram i de olika skolformernas läroplaner och i de enskilda kursernas ämnesplaner. Biblioteket genomför regelbundet undervisning inom de båda ämnesområdena, men hjälper även enskilda elever och lärare att hitta lätt och rätt i sitt arbete.

Bär gärna med dig följande frågor när du söker och granskar allt du läser, ser, hör, och så vidare.

  • Vem, eller vad, står bakom informationen? Leta alltid efter om (”about”) på en hemsida. Är det en enskild person, en organisation? Sök vidare på nätet om du inte får tillfredsställande svar.
  • Vad är det för typ av informationskälla? Är det nyheter, en blogg, forskning? Vad spelar det i sådana fall för roll i sammanhanget?
  • Varför är informationen publicerad? Vad är syftet? Vill någon påverka, eller rentav vilseleda?
  • När publicerades informationen? Är den gammal, ny, spelar det någon roll?
  • Sök alltid upp huvudkällan, om möjligt.

Att vara källkritisk handlar om att vara nyfiken, men inte för den sakens skull överdrivet misstänksam. Det handlar om att läsa mellan raderna, jämföra och gå till botten med saker och ting och att kunna skilja fakta från åsikt. Glöm inte att du alltid kan rådfråga din lärare eller bibliotekarie vid eventuella frågor.