Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som tycker om att arbeta med människor. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. För att förbereda dig för din kommande yrkesroll lägger vi stort fokus på bemötande, kommunikation och respekt för alla människor.

Vård och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen kan du gå direkt ut i arbetslivet och jobba som undersköterska inom såväl äldreomsorg, funktionsstöd, psykiatri eller inom hälso-och sjukvård. Vill du läsa vidare kan du läsa in högskolebehörighet på programmet. Några exempel på yrken som du kan läsa vidare till efter att ha läst vård- och omsorgsprogrammet är sjuksköterska, barnmorska, brandman, hudterapeut, kriminalvårdare, tandhygienist mm.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av din utbildning. Du kommer att ha APL-perioder under alla tre åren. På arbetsplatsen får du en handledare som du går tillsammans med. Du kommer att ha APL inom olika områden, tex äldreboende, hemtjänst och sjukvård, för att du ska få möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och få en yrkesidentitet.