Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som tycker om att ­arbeta med människor. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets ­olika ­skeden. För att förbereda dig för din kommande yrkesroll lägger vi stort fokus på bemötande, ­kommunikation och respekt för alla människor.

Vård och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen kan du gå direkt ut i arbetslivet och jobba som undersköterska inom såväl äldreomsorg, funktionsstöd, psykiatri eller inom hälso-och sjukvård. Vill du läsa vidare kan du läsa in högskolebehörighet på programmet. Några exempel på yrken som du kan läsa vidare till efter att ha läst vård- och omsorgsprogrammet är sjuksköterska, barnmorska, brandman, hudterapeut, kriminalvårdare, tandhygienist mm.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av din utbildning. Du kommer att ha APL-perioder ­under alla tre åren. På arbetsplatsen får du en handledare som du går ­tillsammans med. Du kommer att ha APL inom olika områden, tex äldreboende, hemtjänst, LSS och sjukvård, för att du ska få möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och få en ­yrkesidentitet.

Yrkesområden VO

Äldreomsorg

SÄBO- särskilda boendeformer för äldre, brukaren har egen lägenhet med personaltillsyn dygnet runt. Hemtjänsten där brukaren bor kvar i eget boende i lägenhet eller i hus och får tillsyn av personal dygnet runt.

Hälso- och sjukvård

Sjukhusens olika vårdavdelningar, vårdcentraler, olika mottagningar exempelvis medicinmottagning, kirurg­mottagning osv.

Psykiatri

Öppna vården har olika ­mottagningar men stöd kan också ges via kommunen exempelvis boendestödjare.
Den slutna vården bedrivs på sjukhus där patienten är inlagd.

LSS

Verksamhetens syfte är att stödja personer med funktionsnedsättning att leva ett så normalt liv som möjligt under samma förutsättningar som alla andra.

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelse för grundläggande högskolebehörighet. Kurserna i poängplanen kan därför behövas bytas ut eller byta årskurs. Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.