Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Behörighetskrav för att kunna söka programinriktat val

Lägst betyg E i Sv/Sva, Ma och Eng samt tre andra ämnen

eller

Lägst betyg E i Sv/Sva och Ma eller Eng samt ytterligare fyra ämnen.

Anordnas för enskild elev på respektive program i mån av plats. Ansökan och antagning görs på samma sätt som till nationella program.