Kurator

Väggaskolan har två kuratorer. Du kan vända dig till dem när du behöver prata med någon. Kuratorerna för inte vidare det du sagt, är neutrala, erfarna och intresserade.

Kuratorns uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt, det kan handla om:

  • Stress
  • Relationer till vänner, familj
  • Frågor och funderingar kring den psykosociala hälsan, sexualitet och samlevnad, droger
  • Studieekonomi och stipendier
  • Information om samhällsservice, sociala och familjerättsliga frågor

Kuratorn har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Inga journaler förs.

Bengt Pettersson

Kurator för El och energiprogrammet, Estetisk programmet, Fordon- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Marita Winge

Kurator för Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).