Politik i skolan

Politiska partier som är representerade i riksdag eller kommunfullmäktige är välkomna att informera och bedriva opinionsbildning vid ett tillfälle per termin. Informationstillfällena är under skoldagar kl 08:30-12:30, vecka 19 respektive 43. Andra veckor gäller under valår.

Under de aktuella veckorna ges varje parti möjlighet att ha bokbord och diskutera med elever och personal. Deltagarna förbinder sig att följa uppförandekoden som finns i häftet ”Politik i skolan”, skolans ordningsregler och likabehandlingsplanen samt rektors/moderators övriga instruktioner och uppmaningar. Partierna anmäler sitt intresse att de vill komma senast två veckor i förväg.