Sjukanmälan elev

Ring 0454 – 72 00 26 före klockan 8:00 (eller före elevens första lektion för dagen). 

Vårdnadshavare för omyndig elev eller myndig elev kan även göra sjukanmälan via dexter.se

Det är viktigt att din sjukanmälan inkommer i tid så att informationen kommer fram till ansvarig lärare.

Insjuknar du och går hem under dagen, måste du se till att din vårdnadshavare anmäler dig sjuk på telefon 0454-72 00 26.
Endast myndiga elever kan sjukanmäla sig i receptionen.

Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN som kan besluta om indraget studiebidrag.