Informationskällor och digitala resurser

Biblioteket erbjuder en mängd olika informationssökningsresurser. Till några av våra tjänster behövs inloggningsuppgifter, men de flesta fungerar fritt via skolans Wi-Fi eller Resurser på Kortonline.

Resurserna är ordnade i kategorier efter vilken typ av tjänst det handlar om. Prova gärna själv, men tveka inte att be om hjälp vid behov!

Bibliotekskataloger

Vår bibliotekskatalog

Blekingebibliotekens bibliotekskatalog

Libris

Databaser

Alex

NE

Worldbook

Nyhets- och artikelsöktjänster

Retriever (Mediearkviet)