Hus C

C-huset är en tillbyggnad som var klar 1959. Samhället förändrades efter andra världskriget. Fler behövde gå i skolan längre. Vägga Gymnasieskola byggdes ut igen. Hus B fick en tillbyggnad där man försökte efterlikna Asplund. Stilen skulle vara någorlunda den samma. Dessförinnan hade hus B under kriget fått ett luftförsvarstorn på taket. Här finns vårdutbildningen, barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.