Teknik

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig hantera både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Du får lära dig att analysera behov, utveckla idéer och konstruera. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Programmets nyckelord är teknik, entreprenörskap, design, produktutveckling och naturvetenskap. Teknikprogrammets kärna är den teknik som människan skapat och människans förhållande till denna teknik.

TE förbereder dig både för högskoleutbildning och kommande yrkesliv.

På Väggas Teknikprogram jobbar vi tätt med både högskola och näringsliv för att se till att det du lär dig är relevant för framtida studier och att vi får tillgång till det senaste inom utrustning och arbetsmetoder.

TEKNIKCOLLEGE – Vi är certifierade via Teknik College. Ett kompetenscentra där kommuner, skola och företag samverkar, för att öka attraktionskraften och kvalitén på utbildningen.

Inriktningar

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Bland annat kommer du fördjupa dig i programmering, webbutveckling samt digital media och mjukvara.

Design och produkt­utveckling

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design och digitala verktyg är centralt. Det ingår också studier i designprocesser och designmetodik.

Efter gymnasiet

Efter genomförda studier är du ­behörig till högskoleutbildningar inom teknik- och naturvetenskap samt många andra områden. Du har även möjlighet att läsa Matematik 4, Fysik 2 samt Engelska 7 för att ytterligare bredda din behörighet. Förutom detta utvecklar du på teknikprogrammet din entreprenöriella förmåga vilket gör dig väl förberedd på kommande yrkesliv.

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.