Teknik

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig hantera både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Du får lära dig att ­analysera behov, utveckla idéer och konstruera. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Programmets nyckelord är teknik, entreprenörskap, design, produkt­utveckling och naturvetenskap. Teknikprogrammets kärna är den teknik som människan skapat och människans förhållande till denna teknik.

TE förbereder dig både för högskoleutbildning och kommande yrkesliv.

På Väggas Teknikprogram ­jobbar vi tätt med både högskola ­och närings­liv för att se till att det du lär dig är relevant för framtida studier och att vi får tillgång till det senaste inom utrustning och arbetsmetoder.

TEKNIKCOLLEGE – Vi är ­certifierade via Teknik College. Ett kompetens­centra där kommuner, skola och företag samverkar, för att öka attraktionskraften och kvalitén på utbildningen.

Efter gymnasiet

Efter genomförda studier är du ­behörig till högskoleutbildningar inom teknik- och naturvetenskap samt många andra områden. Du har även möjlighet att läsa Matematik 4, Fysik 2 samt Engelska 7 för att ­ytterligare bredda din behörighet.

Förutom detta utvecklar du på teknik­programmet din entreprenöriella förmåga vilket gör dig väl förberedd på kommande yrkesliv.

Inriktningar TE

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medie­teknik. Bland annat kommer du ­fördjupa dig i programmering, webbutveckling samt digital media och mjukvara.

Design och produkt­utveckling

Denna inriktning ger ­kunskaper om och färdigheter i design och produkt­utveckling där datorstyrd design och digitala verktyg är ­centralt. Det ingår också studier i designprocesser och designmetodik.

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.