Valen inom gymnasiet

Individuellt val

I din utbildning ingår 200 poäng individuellt val. På Vägga Gymnasieskola har du ett stort utbud av kurser att välja bland.

Individuellt val är schemalagt för årskurs 2 och 3 på måndagseftermiddagarna. Du läser oftast kurserna tillsammans med elever från hela skolan. Det finns ett fåtal kurser som läses på annan tid – tänk på att skolbussar eller liknande inte är anpassade för detta och att du själv kan behöva organisera din hemresa.

Några gymnasieprogram erbjuder fördjupningskurser som anknyter till programmålen. Det är du som avgör vilka kurser du vill välja, dina kursval måste inte vara kopplade till det program du läser.

Högskolebehörighet

För dig som har tankar på vidare studier erbjuder individuella valet en möjlighet att öka behörigheten. Går du ett yrkesprogram kan du välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom det individuella valet. Inom ramen för individuellt val finns även möjlighet att läsa kurser som ger särskild behörighet och kurser som ger meritpoäng vid ansökan till högskola.

Valperiod

Du gör ditt individuella val under perioden 1 – 15 mars på Dexter. Har du frågor kring valet – kontakta din SYV. Drop in utan tidsbokning hos SYV varje dag klockan 9.15 – 9.45.

Du hittar hela kursutbudet samt information i katalogen för individuellt val under relaterade dokument.