Val inom gymnasiet

Inriktning

Valperiod 1-15 februari

På vissa program ingår det att du ska välja inriktning inför Åk2. En inriktning innehåller flera kurser och är en fördjupning inom ett område på ditt program. Om du ska göra ett inriktningsval på ditt program så ska du göra det valet mellan 1-15 februari när du går i Åk1. Information om inriktningar finns på skolans hemsida under respektive program och ges även av programsamordnare och SYV på aktuella program där inriktningsval ska göras.

Programfördjupning

Valperiod 1-15 mars

Programfördjupning ger utrymme för specialisering inom ditt program, inriktning eller yrkesutgång. Här kompletterar och fördjupar du dina kunskaper. Vilka ämnen och kurser som finns att välja på skiljer sig mellan olika program. Vissa har ett färdigt paket med kurser som ingår i programmet beroende på vilken inriktning eller yrkesutgång du väljer. På andra program erbjuds du ett antal olika kurser som du kan välja mellan.

Val av programfördjupning gör du när du går i Åk1 och/eller i Åk2 mellan den 1-15 mars. Information om vilka kurser som erbjuds på ditt program finns i respektive programs valkatalog, du hittar programmens valkataloger här> Information ges även av programsamordnare och SYV på ditt program.

Individuellt val

Valperiod 1-15 mars

Inom det individuella valet väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Det ingår 200 poäng på alla program, 100p i åk2 och 100p i åk3. Valperioden är mellan 1-15 mars när du går i åk1 och Åk 2. På Vägga Gymnasieskola har du ett stort utbud av kurser att välja bland. Du hittar utbudet av individuellt val- kurser här>

Individuellt val är schemalagt för årskurs 2 och 3 på måndagseftermiddagarna. Du läser oftast kurserna tillsammans med elever från hela skolan. Det finns ett fåtal kurser som läses på annan tid – tänk på att skolbussar eller liknande inte är anpassade för detta och att du själv kan behöva organisera din hemresa.

Några gymnasieprogram erbjuder kurser som anknyter till programmålen. Det är du som avgör vilka kurser du vill välja, dina kursval måste inte vara kopplade till det program du läser.

Högskolebehörighet

För dig som har tankar på vidare studier erbjuder individuella valet en möjlighet att öka behörigheten. Går du ett yrkesprogram kan du välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom det individuella valet. Inom ramen för individuellt val finns även möjlighet att läsa kurser som ger särskild behörighet och kurser som ger meritpoäng vid ansökan till högskola.

Mer information

Här hittar du mer information om meritpoäng, behörigheter, examen med mera:

På dessa hemsidor hittar du bra information om framtida studier, jobb och arbetsmarknad: