Språkintroduktion

För dig som nyligen anlänt till Sverige och behöver grundläggande utbildning i svenska.

Dina tidigare kunskaper kartläggs och du studerar med fokus på svenska som andraspråk men läser även andra grundskoleämnen. Ger dig grunden för att gå vidare till annan utbildning.