Specialpedagog

Specialpedagoger

Linda Mutvig

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4224

E-mailadress linda.mutvig@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Fordon- och transportprogrammet och El- och energiprogrammet.

Maria Winkler

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4121

E-mailadress maria.winkler@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Sara Hoffner

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4070

E-mailadress sara.hoffner@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Estetiska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Ulrika Holmberg Håkansson

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4081

E-mailadress ulrika.holmberghakansson@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.

Anne Olsson

Programansvarig Individuella programmet, specialpedagog

Telefon 0454-57 4073

E-mailadress anne.olsson@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Individuella programmet på Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).

Anna Leandersson

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4180

E-mailadress anna.leandersson@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Nationella programmen på Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).