Historik

Historien började 1917-18.

Den första och således äldsta byggnaden tog form: Erik Gunnar Asplunds röda skapelse i nationalromantisk stil. Denna del av skolan ser ut som vad det är – ett klassiskt läroverk. Dock med den skillnaden att alla gamla läroverk inte har ritats av en världsberömd arkitekt.

Tjugo år senare var lokalerna för trånga. Dags för utbyggnad. Också denna gång anlitades arkitekt Erik Gunnar Asplund. Nu var året 1937 och modernismen hade även nått till Karlshamn. Resultatet blev ett funktionalistiskt hus. I dag kan således Vägga Gymnasieskola stoltsera med två byggnader ritade av den världsberömde Asplund.

1950

På 1950-talet steg antalet elever kraftigt. Det var åter dags att bygga ut. Denna gång blev det en typisk modernistisk byggnad i 50-talsstil. Labbsalar för naturvetenskapliga ämnen fick sin hemvist här. Ute på gården uppfördes ett annex i trä. Tanken var att det skulle vara ett provisorium, men detta hus används alltjämt. Uppenbarligen höll provisoriers på 50-talet en mycket hög kvalitet. Över huvud taget var 1950-talets arkitektur och design kvalitativt högtstående.

1960

Nästa decennium, 1960-talet, innebar en utbildningsmässig explosion. Alla ungdomar som hade fötts på 1940-talet hade ju kommit upp i gymnasieåldern. Därför skedde en mycket kraftig utbyggnad av Vägga Gymnasieskola. Röda tegelbyggnader för teoretiska ämnen och för yrkesutbildningar uppfördes. Det stora så kallade E-huset är från 1969. Nu var det emellertid inte ”bara! antalet ungdomar som ökade. Gymnasieskolan i hela Sverige genomgick också stora förändringar. En ny och mera modern gymnasieskola växte fram som svar på utvecklingen i resten av samhället. Ett nytt samhälle kräver ju en ny skola.

1970 – 1980 – 1990

Efter 1970-talet fortsatte Vägga Gymnasieskola att lägga hus till hus: Under 80-talet tillkom byggprogrammets lokaler. I mitten av 90-talet behövde E-huset byggas ut. Länge hade ju vår skola saknat en egen aula. Den fick vi nu i form av den ljusa och stiliga Väggasalen. I anslutning till aulan tillkom en rymligare och luftigare matsal. Stora fönster mot Villa Utsikten släpper inte bara in ljus utan låter också oss titta ut. Havsutsikten genom dessa fönster är oslagbar.

Det gamla D-huset (50-talshuset med sina labbsalar) fick vid 90-talets mitt en fjärde våning. Hit förlades all ledning och administration liksom elevvård. Yrkesutbildningarnas F-hus genomgick en kraftig modernisering. En skola med framåtanda uppdaterar sig nämligen lokalmässigt vart 25:e år!

En skola med självaktning behöver ett ordentligt bibliotek. Vägga Gymnasieskola har alltid haft ett bibliotek. Det är bara dess placering i skolan som har varierat. I och med om- och tillbyggnaderna på 90-talet blev det tillfälle att skapa ett stort, modernt och ändamålsenligt bibliotek i nya, ljusa lokaler. Sedan tillkomsten fungerar detta bibliotek som ett nav i skolarbetet. Många elever älskar att sitta där och arbeta.

En musikpaviljong såg dagens ljus på 90-talet. Skolans estetiska utbildningar rymdes inte längre i det gamla röda A-huset som ritats av Asplund. Musik låter dessutom en hel del och den måste få låta. Följaktligen var det bäst med ett eget musikhus.

2000

Människor behöver mat. Vår skolas restaurangutbildning växte under 2000-talet. Därför krävdes en om- och utbyggnad. Idag huserar restaurangutbildningen i fina lokaler. Dess restaurang, som heter Sjöbris, är smått legendarisk.

Nu har en ny gymnasieskola – GY11-  sett dagens ljus. Det återstår att se vad detta kommer att innebära för byggnaderna på Vägga Gymnasieskola. Hus har lagts till hus under skolans snart hundraåriga historia. Byggnaderna vittnar om hur världen har förändrats ekonomiskt, socialt, arkitektoniskt och estetiskt. Varje generation, varje tid måste få tillföra sina hus, vilket de också har gjort. Dock finns det något som vi inte gör avkall på: De båda Asplund-husen är kulturskyddade. Dessa husen är vi mycket rädda om.

Under nästan hundra år har Vägga Gymnasieskola gått från att vara en flickskola – dit för övrigt inte ALLA flickor hade tillträde – till att vara en gymnasieskola för alla. I dag är vår skola en mötesplats där alla är välkomna. Vägga Gymnasieskola speglar helt enkelt samhället – ett samhälle som är bra mycket trevligare och mera människovänligt än för hundra år sedan.

Text: Ulf Andersson