Administrationen

Administration

Receptionen

Vägga Gymnasieskola

Telefon 0454-57 4000

E-mailadress vaggaskolan@utb.karlshamn.se

John Sunesson

Ekonomihandläggare

Telefon 0454-57 4208

E-mailadress john.sunesson@karlshamn.se

Ekonomihandläggare. Sitter på våning 4 i D-huset.

Katarina Bondesson

Administratör

Telefon 0454-57 4045

E-mailadress katarina.bondesson@utb.karlshamn.se

Administratör. Sitter i receptionen i E-huset.

Katrin Mattsson

Administratör

Telefon 0454-57 4047

E-mailadress katrin.mattsson@utb.karlshamn.se

Samordnare, administratör, elevregistret. Sitter i receptionen i E-huset.

Maria Petersson

Administratör

Telefon 0454-57 4046

E-mailadress maria.petersson1@utb.karlshamn.se

Administratör, diariet, busskort. Sitter på våning 4 i D-huset.