Individuella programmet

Vi erbjuder även individ­uella programmet till dig som behöver ett eget program anpassat efter dina förutsättningar.

Utbildningen på programmet ger dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Programmet ger dig också möjlighet till att göra praktik på olika arbetsplatser. Vi erbjuder dig som elev en tydlig och strukturerad verksamhet. Vi arbetar med olika former av kommunikation, till exempel bildschema, tecken och digitala verktyg.

På individuella programmet ingår följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Undervisningen är innehållsrik och varierad och vi jobbar­ ämnes­övergripande med bland annat musik, bild, kommunikation, kost och hälsa