Fastighet, anläggning och byggnation

Gillar du att jobba med händerna och att ha ­varierande de arbetsuppgifter är detta programmet för dig.

På ett glädjefyllt sätt får du även prova olika hantverkstekniker och lära dig mer om material, verktyg och maskiner.

Du får träna på att arbeta med enklare byggnationer och måleri. Skötsel och underhåll av fastigheter ingår också. Det kan vara reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor. Du får lära dig hur du på rätt sätt ska använda och sköta olika verktyg och redskap.