Stöd i dina studier

På Vägga finns ett antal specialpedagoger, speciallärare och elevcoacher som hjälper dig att klara av dina studier på bästa sätt.

Specialpedagoger

Väggaskolan har fem specialpedagoger och tre speciallärare som kan hjälpa dig med svenska, matematik och engelska. De jobbar individuellt, i små grupper men också ute i klasserna.

Specialpedagogerna och speciallärarna:

  • sätter dig i centrum.
  • anpassar pedagogiken efter dina behov.
  • låter dig ta ansvar för ditt lärande så att du kan nå dina mål.
  • kan vid behov erbjuda hjälpmedel som till exempel inläst litteratur eller datorstöd.
  • samarbetar med dina lärare i andra ämnen.
  • vi hjälper dig att planera och strukturera dina studier.