Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagog och Speciallärare

Kopplat till de olika programmen finns det specialpedagoger och speciallärare som  jobbar både ute i klassrummen och enskilt med elever.

Vi kan hjälpa till med:

  • olika typer av anpassningar i lärmiljön och material. I samarbete med dig och dina lärare planerar vi  för att du ska kunna nå så långt som möjligt i dina studier.
  • olika typer av kompensatoriska verktyg, som exempelvis uppläst litteratur och text.
  • hjälp med att planera och strukturera dina studier.

Det finns en studiesal på skolan där du kan sitta i lugn miljö och jobba med dina uppgifter. I den salen finns det tillgängliga lärare som kan ge stöd. Du kan gå dit när du vill eller när du kommit överens med din lärare eller specialpedagog för att jobba med ett särskilt ämne.

 

Maria Winkler

Specialpedagog för Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Sara Hoffner

Specialpedagog för Estetiska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Linda Mutvig

Specialpedagog för Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Fordon- och transportprogrammet och El- och energiprogrammet.

Ulrika Holmberg Håkansson

Specialpedagog för Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS-och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.

Anne Olsson

Specialpedagog för Individuella programmet på Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).

Anna Leandersson

Specialpedagog för Nationella programmen på Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).