Kurator

Kurator

Bengt Pettersson

Kurator

Telefon 0454-57 4097, mobil: 072-966 70 47

E-mailadress bengt.pettersson@utb.karlshamn.se

Kurator för El och energiprogrammet, Estetisk programmet, Fordon- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Marita Winge

Kurator

Telefon 0454-57 4171, mobil: 072-966 71 21

E-mailadress marita.winge@utb.karlshamn.se

Kurator för Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).