Anpassad gymnasieskola

På Vägga Anpassad gymnasieskola lär du dig för ­livet och väljer program ­beroende på vilka drömmar du har för framtiden.

På Vägga erbjuder vi tre nationella program på Anpassad gymnasieskola:

De fyraåriga yrkesprogrammen förbereder dig för yrkesverksamhet eller fortsatta ­studier. I utbildningen blandas teori med praktik. ­Personalen på programmen är kunnig och engagerad och har lång erfarenhet. Detta ger dig goda ­förutsättningar att nå dina mål och att ­utvecklas som ­person.

Individuella programmet

Vi erbjuder även individ­uella programmet till dig som behöver ett eget program anpassat efter dina förutsättningar. Läs mer här

Vi är en naturlig del av gymnasieskolan

Vi är mycket stolta över samarbetet vi har med Gymnasieskolan. Vi samarbetar bland annat med Fordons- & transportprogrammet och Bygg- & anläggningsprogrammet. ­Tillsammans med Estetiska programmet gör vi också våra otroligt populära musik­konserter.

Arbetsplatsförlagt lärande (Praktik)

Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av din utbildning. Det är då du utvecklar dina yrkes­kunskaper och får en yrkesidentitet, samtidigt som du blir en del av en gemenskap på en arbetsplats.

Programstruktur fyraåriga yrkesprogrammen

Gymnasiegemensamma ämnen

De gymnasiegemensamma­ ämnena är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Dessa ämnen läser du oavsett vilket nationellt program du går.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnen är gemensamma för alla som går programmet och är olika beroende på vilket program du går.

Programfördjupning

Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning.

Individuellt val

Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa.

Gymnasiearbete på anpassad gymnasieskola

För att visa att du är väl förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiearbete i slutet av din utbildning.