Högskolebehörighet

Behörighet till högskola och universitet

För dig som har tankar på vidare studier erbjuder individuella valet en möjlighet att öka behörigheten. På alla våra program ingår kurserna som ger dig grundläggande behörighet till högskola. På yrkesprogrammen finns dessa kurser med på schemat men kan väljas bort i samband med de val som görs inför nästa årskurs.

Inom ramen för individuellt val finns även möjlighet att läsa kurser som ger särskild behörighet och kurser som kan ge meritpoäng vid ansökan till högskola.