Högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet

På alla våra program kan du läsa kurser för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Särskild behörighet

De flesta utbildningar kräver dessutom särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. Om du till exempel söker en ekonomutbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet. Söker du yrkeshögskola krävs det oftast specifika yrkesämneskurser eller yrkesexamen.