Student 2021

Information om studentavslutning på Vägga Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Årets studentfirande för Vägga Gymnasieskolas avgångsklasser är fördelat på två dagar, onsdag 9 juni och torsdag 10 juni, och olika tider på dagen. Vilken dag och tid som gäller för de olika klasserna finns under relaterade dokument.

Vi arbetar utifrån ett liknande koncept som vi erbjöd våra studenter förra året.

De blivande studenterna kommer att samlas på skolan för att inledningsvis fira i ett eget klassrum med klasskamrater och mentorer. Därefter bjuder vi på mat och dryck samt lite underhållning. Firandet på skolan avslutas med att klassvis göra utspring från huvudentrén. Idagsläget har vi inga riktlinjer för hur många anhöriga som kan möta upp studenterna efter utspringet. Information  läggs ut på hemsidan efter hand.

Vi planerar att livestreama studenternas utspring även i år.

Vi ser fram emot två härliga studentdagar!

Skolledningen med personal
Vägga Gymnasieskola