Student 2021

Information om studentavslutning på Vägga Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Onsdagen den 9 juni och torsdagen den 10 juni firar Vägga Gymnasieskola sina studenter. Gamla traditioner får samsas med nya rekommendationer men fira ska vi!

Det kommer på många sätt att bli en annorlunda student, där vi tillsammans kommer att göra allt för att skapa en fin och unik dag, som studenterna kan minnas med glädje. Vi är mycket stolta över det stora ansvar som tas i rådande situation.

Studentfirande under två dagar

Årets studentfirande för skolans avgångsklasser är fördelat på två dagar och olika tider på dagen. Under drygt två timmar kommer studenterna att spendera värdefull tid tillsammans med sin klass och sina mentorer. Studenterna kommer att bjudas på förrätt, varmrätt och efterrätt. Det kommer att finnas tid för tal, utdelning av diplom och stipendier och självklart underhållning i form av musik och sång och andra minnesvärda aktiviteter.

Skolgården och Rosengården avstängda

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer får inte föräldrar, anhöriga eller allmänheten befinna sig på skolans område under studentavslutningsdagarna. Vi ber dig, som blivande student, att vänligen informera släkt och vänner att respektera att inte komma till skolan.

Rosengården kommer att spärras av för att fungera som hämtplats där maximalt två anhöriga per student har möjlighet att mötas upp i samband med utspringet.

Hämtplats Rosengården

Ingång och avprickning mot klasslista kommer att ske vid entrén till rosenträdgården i östra delen av parken (mot Väggavägen). Utgången kommer vara mot Lärkgatan/Näsviken. För att undvika större folksamlingar och trängsel, med fara för ökad smittspridning, uppmanar vi alla att ta sig ifrån Rosengården så snabbt som möjligt. Vi ber allmänhet och övrig släkt och vänner att respektera avspärrningarna och att inte samlas i anslutning till Rosengården.

För miljön och våra fåglars skull ber vi er att inte använda konfettibomber. Dessa får ej heller användas vid hämtplatsen Rosengården. Det finns så kallat miljövänliga och nedbrytbara konfettibomber men för den unika miljön i Rosengården vill vi vädja att inte använda någon form av konfetti då det ser skräpigt ut i denna vackra stadsträdgård.

Studenternas utspring

Våra blivande studenter kommer att göra ett utspring klassvis. Datum och tid för respektive klass hittar du här

Studenternas utspring kan anhöriga följa via vår livestreaming. Utspringet görs från huvudentrén, via valvet vid A-huset och fortsätter ner till Rosengården, där maximalt två anhöriga kan möta upp och hämta sin student. Rosengården kommer att vara avspärrat och personal kommer att säkerställa att enbart två personer per student finns på hämtplatsen. För att undvika större folksamlingar och trängsel, med fara för ökad smittspridning, uppmanar vi er att ta er ifrån hämtplatsen så snabbt som möjligt.

Tillsammans skapar vi en unik studentavslutning som du kan minnas med värme och glädje!

 

Vi ser fram emot två härliga studentdagar!

 

Skolledningen med personal
Vägga Gymnasieskola