Skolledningen

Skolledning

Andreas Saleskog

Intendent

Telefon 0454-57 4207

E-mailadress andreas.saleskog@utb.karlshamn.se

Bemanning, schemaläggning och lokaler.

Anja Vikström

Rektor skolenhet 1

Telefon 0454-57 4231

E-mailadress anja.vikstrom@utb.karlshamn.se

Rektor för Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan), Introduktionsprogrammen och Elevhälsan

Ann-Marie Nilsson

Rektor skolenhet 2

Telefon 0454-57 4138

E-mailadress annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

Rektor för Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Nils Andersson

Rektor skolenhet 3

Telefon 0454-815 07

E-mailadress nils.andersson@utb.karlshamn.se

Rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Bibliotek och administration.

Christina Jonsson

Rektor skolenhet 4

Telefon 0454-57 4201

E-mailadress christina.jonsson@utb.karlshamn.se

Rektor för El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet.