Skolledningen

Skolledning

Timothy Bergfalk

Intendent (tf)

Telefon 0454-57 4132

E-mailadress timothy.bergfalk@utb.karlshamn.se

Bemanning, schemaläggning och lokaler.

Sara Sandström

Tf rektor IM och Elevhälsa, Samordnare IM

Telefon 0454-57 4120

E-mailadress sara.sandstrom@utb.karlshamn.se

Tf rektor IM och Elevhälsa, Samordnare IM

Ann-Marie Nilsson

Rektor skolenhet 2

Telefon 0454-57 4138

E-mailadress annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

Rektor för Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Nils Andersson

Rektor skolenhet 3

Telefon 0454-815 07

E-mailadress nils.andersson@utb.karlshamn.se

Rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Bibliotek och administration.

Christina Jonsson

Rektor skolenhet 4

Telefon 0454-57 4201

E-mailadress christina.jonsson@utb.karlshamn.se

Rektor för El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet.

Anna Leandersson

TF rektor för Agy, Specialpedagog

Telefon 0454-57 4180

E-mailadress anna.leandersson@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Nationella programmen på Anpassad gymnasieskola. Tf rektor för anpassad gymnasieskola