Skolsköterska

Väggaskolan har två sjuksköterskor som har uppdelat ansvar för elever på våra olika program. Skolsköterskorna finns i D-huset, plan 3 och är tillgängliga för spontana besök när de är på plats och inte är upptagna med planerade besök. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Tillstånd där läkarbedömning krävs ska eleven kontakta sin vårdcentral. Vid akut tillstånd ring 112.

När skolsköterskan är tillgänglig kan eleven få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Med enkla sjukvårdsinsatser avses begränsade behandlingar, bedömningar samt stöd och rådgivning. Skolläkaren finns på skolan cirka tre eftermiddagar i månaden. Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Samtliga elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal. Det är ett viktigt samtal där man tidigt kan upptäcka avvikelser i elevens hälsotillstånd. I hälsosamtalet uppmärksammas elevens sociala status, fysiska och psykiska hälsa, trivsel i skolan och livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, rökning, alkohol och droger. Vid behov kan vi göra vissa kontroller som tillväxt, syn och hörsel.

 

Annelie Jonsson

Skolsköterska för Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.

Marlene Pattersson

Skolsköterska för El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan).