Hus E

1970 stod hus Hus E klart. Det ritades av arkitekt Hanna Viktorsson och kom att bli den nya huvudbyggnaden. Den byggdes om och till 1995 då bland annat aulan Väggasalen stod klar. Här finns receptionen, bibliotek, elevcafeteria, matsal, aula, utbildningsrestaurang Sjöbris, Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet – Media, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet.