Blanketter

Här har vi samlat blanketter och information som du som elev och vårdnadshavare kan ha nytta av. Under ”Läs mer” hittar du de fullständiga reglerna för ledighet, busskort, matersättning och inackordering.

Ledighetsansökan elev

Ledighetsblankett (en dag och mer) med godkännande från berörda lärare och med motivering ska inlämnas av elev senast tio arbetsdagar (två veckor) i förväg till mentor, innan önskad ledighet.  Här hittar du fullständiga regler för elevers ledighet

Anhörigblankett

Ny anhörigblankett fylls i samband med läsårsstart samt när några uppgifter ändras under läsåret. Anhörigblanketten hittar du här.

Reseersättning /Busskort på gymnasiet

Under din gymnasietid har du om du uppfyller kraven rätt till reseersättning eller busskort. Du kan även ha rätt till inackorderingsbidrag. Läs mer om resersättning och busskort här.

Reseersättning vid APL

Eleven får busskort/bussbiljetter för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen om avståndet från hemmet till arbetsplatsen överstiger 6 kilometer. Bil får endast användas i undantagsfall eller där det saknas bussförbindelser. Efter varje APL/praktikperiod lämnar eleven blanketten ifylld till sin APL-ansvarige. Blankett Reseersättning. Läs mer om reseersättning här.

Matersättning vid APL

Eleverna skall i första hand äta på Vägga Gymnasieskola under sin APL/praktik, i andra hand på någon annan skola, servicehus eller liknande i kommunen. Om detta inte är möjligt är eleven berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt. Blankett matersättning. Läs mer om matersättning här.