Individuellt alternativ

Vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsluckor eller saknar ­motivation för studier.

Det kan även vara till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning. Utbildningen förbereder för övergång till yrkesintroduktion, nationellt gymnasieprogram eller annan skolform. Innehållet individanpassas och planeras i samråd med elevstödet. Du har möjlighet att läsa de flesta grundskoleämnen och även någon gymnasiekurs. Vi har också en resursgrupp för dig som behöver enskild undervisning. Särskild ansökan görs via SYV.