Elevcoach

Elevcoach

Elin Hansson

Elevcoach

Telefon 0454-57 4116, 072-966 70 66

E-mailadress elin.hansson@utb.karlshamn.se

Elevcoach för Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och Vård och omsorgsprogrammet.

Andreas Attnarsson

Elevcoach

Telefon 0454-57 4118, 072-966 70 68

E-mailadress andreas.attnarsson@utb.karlshamn.se

Elevcoach för Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt El- och energiprogrammet.

Patrik Engrup

Elevcoach

Telefon 0454-57 4102, 072-966 70 52

E-mailadress patrik.engrup@utb.karlshamn.se

Elevcoach för Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.

Richard de Matos

Elevcoach

Telefon 0454-57 4071, 072-966 70 21

E-mailadress richard.dematos@utb.karlshamn.se

Elevcoach för Introduktionsprogrammen och Lotsen.