Hus F

I F-huset huserar flera yrkesprogram. Därför har denna byggnad karaktären av en verkstad, innehållande teknisk utrustning. Byggnaden stod klar 1970. Här finns Lilla fiket, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.