Kontakta studie- och yrkesvägledare

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Paula Hiller

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4040

E-mailadress paula.hiller@utb.karlshamn.se

SYV för El- och energiprogrammet samt Teknikprogrammet.

Mia Sjöholm

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4149

E-mailadress mia.sjoholm@utb.karlshamn.se

SYV för Introduktionsprogrammen samt Naturvetenskapsprogrammet.

Sofie Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4147

E-mailadress sofie.johansson1@utb.karlshamn.se

SYV för Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Tina Albinsson

Studie-och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4148

E-mailadress tina.albinsson@utb.karlshamn.se

SYV för Gymnasiesärskola samt Fordons- och transportprogrammet.

Malin Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4146

E-mailadress malin.karlsson01@utb.karlshamn.se

SYV för Bygg och Anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och Fastighetsprogrammet.