Studie- och yrkesvägledare

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Mia Sjöholm

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4149

E-mailadress mia.sjoholm@utb.karlshamn.se

Studie- och yrkesvägledare för Introduktionsprogrammen, El och energiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Sofie Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4147

E-mailadress sofie.johansson1@utb.karlshamn.se

Studie- och yrkesvägledare för Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och Vård och omsorgsprogrammet.

Tina Albinsson

Studie-och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4148

E-mailadress tina.albinsson@utb.karlshamn.se

Studie- och yrkesvägledare för Fordon- och transportprogrammet, Teknikprogrammet och Anpassad gymnasieskola.

Malin Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4146

E-mailadress malin.karlsson01@utb.karlshamn.se

Studie- och yrkesvägledare för Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.