Elevcoach

Vägga gymnasieskola har fyra stycken elevcoacher och vårt gemensamma ansvar och uppdrag är att:

  • skapa trygghet i allmänna utrymmen
  • arbeta med närvaro och trivsel
  • relationsskapande arbete genom vardagliga samtal
  • bemanna ”glaskuben” för frågor, panikångest eller akuta problem
  • motivationsarbete och motiverande samtal
  • lotsa vidare till SYV, specialpedagog, skolsköterska eller kurator

 

Elin Jönsson

Elevcoach för Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Andreas Attnarsson

Elevcoach för Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt El- och energiprogrammet.

Patrik Engrup

Elevcoach för Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.

Richard de Matos

Elevcoach för Introduktionsprogrammen och Lotsen.