TE4 Gymnasieingenjör

Gymnasieingenjör har f­­unnits som ett yrke under lång tid. Efter­frågan på gymnasie­ingenjörer från närings­livet är stor och därför är nu ­utbildningen tillbaka. Du kommer att genomföra 14 veckor ute på företag – APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du får kontakt med företag i branschen och det ger dig stora ­möjligheter till anställning efter examen. Utbildningen riktar sig också till dig som vill skaffa praktiska kunskaper inför en högskole- eller civilingenjörsutbildning. 

Beskrivning av TE4

Utbildningen bygger på Teknikprogrammet och dess examensmål. Elever som har examen från Teknikprogrammet kan söka t.o.m. det år de fyller 22 år. Godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter, är också behörighetskrav för denna profil. Programmet har riksintag, vilket betyder att man kan söka utbildningen från hela landet.

Oavsett inriktning under din gymnasieutbildning kan du ­applicera och utveckla dina kunskaper kopplat till energiområdet. Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter så som att definiera och ­analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över ­arbetsprocessen. Du kommer att fördjupa dina kunskaper i teknik, ekonomi, energi, projekt och ledarskap, allt utifrån ett ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Inriktning Produktionsteknik

Inriktningen på Vägga är Produktions­teknik med utgång processteknik inom området hållbar energi ­Utbildningen ­genomförs i nära ­samarbete med Netport Energikluster samt ­regionala företag och ­organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn. Utbildningen är förlagd till Netport Science Park på Östra Piren i Karlshamn. Satsningen på energi gör vi för att det är ett högintressant och globalt arbetsfält för framtiden.

Efter examen kan du arbeta inom så skilda områden som:

  • elbilar/laddning av elbilar
  • hållbar utveckling
  • energikartläggning
  • projektering
  • processarbeten
  • styrsystem/automation
  • ledningssystem och standarder
  • ventilation
  • återvinning av energi från luft, eller som spillvärme från olika processer