Samhälle, natur och språk

Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen.

Du får arbeta med olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller. Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag. Du utvecklar kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön. Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och om miljöfrågor. Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.

Programmets upplägg

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska studera. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Programmet har ämnen som kallas för programgemensamma ämnen. Alla elever på programmet samhälle, natur och språk ska läsa de här ämnena som är geografi, medieproduktion, naturkunskap, samhällskunskap samt fler kurser i engelska och svenska.

Programfördjupning

Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning.

Individuellt val

Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men kan läsas av alla elever på skolan.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren bedömer dina kunskaper och jämför dem med kraven som finns för betygsstegen A, C och E.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du tränar på och använder de kunskaper du fått på en arbetsplats.

Gymnasiesärskolearbete

För att visa att du är väl ­förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiesärskole­arbete. Detta gör du i slutet av din utbildning.

Gymnasiesärskolebevis

När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har.