Viktigt om planeringen för vecka 16

I den ursprungliga planen (v 15-22) skulle alla årskurs 3-elever ha närundervisning fr o m nästa vecka. För att få en mer stegvis ökning av närundervisning och för att i möjligaste mån undvika trängsel, beslutades på riskbedömningsmötet idag att årskurs 3 på yrkesprogrammen ska ha fjärrundervisning nästa vecka.

Detta beslut innebär att årskurs 3 på yrkesprogrammen och alla årskurs 2 har fjärrundervisning vecka 16. IM och Gymnasiesärskolan kommer att fortsätta ha 100% närundervisning. Årskurs 3 på de studieförberedande programmen samt alla årskurs 1 har närundervisning vecka 16 som planerat. Här finns aktuell planering över fjärr- och närundervisningen>

Planeringen för vecka 17 och framåt ligger kvar som planerat.

Salsscheman

Vi har fått tillgång till fler salar i B-huset och håller på att planera för att utnyttja detta på bästa sätt. Detta innebär att det kommer uppdaterade salsscheman i slutet av denna vecka. För att minska trängseln i korridorer och allmänna utrymmen uppmanar vi er elever att sitta kvar i klassrummet under rasten eller ännu hellre vistas utomhus.

Luncherna

Det är mycket viktigt att lunchtiderna i schemat följs. Det är också viktigt att avståndet hålls även under måltiderna. Det finns även möjlighet att sitta i cafédelen.

 

För att få detta att fungera, är det viktigt att vi alla hjälps åt. Vi hoppas naturligtvis att vår planering håller men allt beror på hur smittläget utvecklar sig.

Mvh

/Skolledningen