Vi är i final i forsknings SM!

Utställningen Unga Forskare, SM i Forskning, är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik och en möjlighet för elever att lyckas bättre med sina projekt. Här finns chans på att vinna priser till ett totalt värde av 500 000 kr samt platser på de största forskningstävlingarna i världen och en möjlighet att ingå i Sveriges Unga Forskningslandslag. 

Besök finalen och Digitala Utställningen Unga Forskares skolprogram under hela våren! Digitala föreläsningar och monterpresentationer av spännande forskning till stöd för gymnasiearbetet och natur- och teknikämnena. Finalutställning i montrar öppnar 22 mars.

Kläders miljöpåverkan

Liv Nilsson Rapping i NA18 med arbetet ”Kläders miljöpåverkan” är vår finalist från Vägga. Arbetet är en jämförelsestudie mellan bomull och lyocell ur ett miljö-, ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv. Syftet med arbetet var att undersöka olika faktorer som skulle kunna möjliggöra eller förhindra ett eventuellt utbyte av bomull mot lyocell vid klädtillverkning. För att ta reda på detta utfördes en litteraturstudie, en intervju, en enkät och en marknadsundersökning. Resultatet jag kom fram till utifrån detta är att lyocell släpper ut mindre växthusgaser än vad bomull gör och lyocellprocessen kräver även mindre vatten. Det går att producera likvärdiga kläder i de båda materialen och lyocell visar till och med på bättre kvalitet. Inga skillnader i försäljningspriser kan ses. Den åldersgrupp som påverkas mest av kläders miljöpåverkan är de som är 65 år och äldre. Utifrån detta drogs slutsatsen att de olika faktorerna har till största del möjliggjort ett utbyte av bomull mot lyocell vid klädtillverkning.