Välkomna tillbaka till skolan vårterminen 2022

Onsdagen den 12 januari startar skolan igen efter jullovet och Folkhälsomyndigheten har beslutat att alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ska ha närundervisning, dvs få sin undervisning i skolan. 

Får någon klass smittspridning kan beslut tas om kortvarig distansundervisning för just den klassen. Skulle det bli en mer utbredd smittspridning på skolan, kan beslut tas om distansundervisning för hela skolan under en kortare period. Beslut om distansundervisning sker i samråd mellan Smittskydd Blekinge och förvaltningschefen i kommunen. Det är alltså inget beslut som en enskild rektor kan ta.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att:

  • Elever som är sjuka stannar hemma.
  • Folkhälsomyndigheten lyfter att vaccination är det bästa sättet att minska risken för att bli allvarligt sjuk och för att minska risken att smitta andra. Rekommendationen är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och försök att hålla avstånd.
  • Undvika storsamlingar inomhus och ha de aktiviteter som går utomhus.
  • Elever som åker med kollektivtrafiken rekommenderas att ha på sig munskydd på bussen/tåget. Munskydd hämtas utanför receptionen.

När ska du stanna hemma?

På 1177 hittar du uppdaterad information>

Välkomna tillbaka!

/Skolledningen