Vägga vill kvalitetssäkrar utbildningarna mot besöksnäringen!

För att förbättra utbildningarna och säkra att eleverna har rätt kunskaper vid studenten har Vägga Gymnasieskola nu anmält intresse för att kvalitetssäkra  Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Från millennieskiftet fram till pandemin växte jobben inom hotell, restaurang och andra delar av besöksnäringen tre gånger så snabbt som på den övriga arbetsmarknaden. Näringen skapade årligen tiotusentals jobb. Även om pandemin innebar ett avbrott i den kraftiga jobbtillväxten talar allt för att näringen återigen kommer bli en kraftfull jobbmotor efter pandemin. Behovet av yrkesutbildade medarbetare kommer därför att vara otroligt stort i framtiden. För att säkra att Vägga Gymnasieskola fortsätter ha en bra och branschnära utbildning som ger eleverna rätt kunskaper för arbetslivet vill de ingå i arbetsgivar- och branschorganisationens Visitas kvalitetssäkring.

-Vi får en reell möjlighet att tillsammans med arbetslivet göra två bra utbildningar bättre. Certifieringsmodellen, vilken är en fördjupad samverkan, kvalitetssäkrar dessutom våra utbildningar så att de är än mer i framkant till gagn för våra elever och näringen, säger Nils Andersson, rektor.

Modellen kvalitetssäkrar utbildningarna genom en certifieringsprocess med fokus på att eleverna får relevanta kunskaper som gör de anställningsbara samt att utbildningarna utvecklas i nära samråd med branschens lokala företag. Certifieringen har även ett internationellt perspektiv eftersom besöksnäringen är en bransch som erbjuder jobb över hela världen. Intresset är stort för modellen, och över hälften av landets drygt 120 gymnasieutbildningar har anmält sitt intresse hittills.

– Det är glädjande att Vägga Gymnasieskola visat intresse för certifieringen. Den ökar och stärker attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildningar och är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen inom besöksnäringen, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita.

De första utbildningarna kommer att certifieras i december 2021.

Mer om Visitas certifiering

Certifieringen ger besöksnäringens företag möjlighet att vara med och påverka utbildningarna och skapa inflytande över innehållet i yrkeskurserna. Tanken är också att modellen ska utvärdera om det finns tillräckliga yrkesfärdigheter för att eleverna ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning och att certifierade skolor ska kunna genomföra ett yrkesprov som leder till ett gesällbrev. I dagsläget har över hälften av landets utbildningar i totalt 49 kommuner visat intresse för certifieringen. De första utbildningarna kommer att certifieras i december 2021. Liknande kvalitetssäkringar finns även i många andra branscher. Läs mer om certifieringen på Visitas hemsida.världensjobb.se kan du läsa om möjligheterna inom besöksnäringen.